22/01/92

 آخرین به روز رسانی15:00

نوع سیگار قیمت هر باکس به تومان
ماربورو قرمز پایه بلند 00,000
ماربورو قرمز پایه کوتاه 00,000
ماربورو سفید 00,000
ماربورو فیلتر پلاس 00,000
ماربورو تاچ 00,000
وینستون قرمز 48,000
وینستون لایت 51,500
وینستون اولترا 49,500
وینستون مدیوم 00,000
وینستون باریک قرمز 0,0
وینستون باریک سبز 0,0
وینستون باریک لایت 0,0
وینستون باریک اولترا 0,0
منت کارلو 0,0
کنت قرمز 27,500
کنت 1 0,0
کنت 4 29,000
کنت 8 29,000
کنت پاور سفید 30,000
کنت پاور نقره ای 30,000
کنت باریک مشکی 0,000
کنت باریک نقره ای 0,000
مگنا قرمز

24,000

مگنا لایت 24,000
مگنا اولترا 24,100
مگنا باریک -------
اسی مشکی 19,600
اسی آبی 18,100
اسی سبز 18,100
اسی طلایی 18,000
اسی نقره ای 0,000
پالمال آبی 0,0
پالمال قرمز 0,0
پالمال نقره ای 0,0
پالمال بارک مشکی 0,0
پالمال باریک نقره ای 0,0
جی 1 مشکی 16,200
جی 1 نقره ای 16,200
جی 1 قرمز 16,000
ساتر مشکی 10,000
ساتر نقره ای 10,000
ساتر طلایی 10,000
ساتر آبی 10,000
ساتر قرمز 10,000
بهمن نقره ای 0,000
بهمن آبی 0,0
بهمن قرمز کاغذی 0,0
بهمن قرمز مقوایی 0,0
بهمن کوچیک 34,200
بهمن پایه بلند 0,0
بهمن کتابی 0,0
سیما معمولی 15,200
سیما بلند 0,0
منتانا طلایی 0,0
منتانا طلایی کاغذی 0,0
منتانا نقره ای 0,0
منتانا باریک 0,0
زست آبی 0,0
زست قرمز 0,0
آفایر قرمز 0,0
آفایر آبی 0,0
بیستون قرمز 10,150
بیستون آبی 11,100
بیستون نقره ای 11,100
موند مشکی 0,0
موند سفید 0,0
موند نقره ای 0,0
موند نانو 0,0
پین کاغذی 7,400
پین مقوایی 7,400
پین باریک 0,0
تیر قرمز 0,0
تیر آبی 0,0
تیر نقره ای 0,0
زیکا مقوایی 0,0
زیکا کاغذی 0,0
فروردین 8,240
آسیا قرمز 8,300
آسیا سفید 8,350
کیش 24,500
57 26,250